Đại học Phòng cháy chữa cháy tuyển sinh 2 ngành


Năm 2013, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (Bộ Công an) tiếp tục tuyển sinh bậc đại học theo 2 hệ: Đại học Phòng cháy chữa cháy hệ tập trung 5 năm và Đại học Phòng cháy chữa cháy hệ dân sự. hệ thống chính. tập trung trong 4,5 năm.


Năm 2013, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (Bộ Công an) tiếp tục tuyển sinh bậc đại học theo 2 hệ: Đại học Phòng cháy chữa cháy hệ tập trung 5 năm và Đại học Phòng cháy chữa cháy hệ dân sự. hệ thống chính. tập trung 4,5 năm, cụ thể như sau:

I. Hệ đại học Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tập trung 5 năm:

1. Đối tượng tuyển sinh: Công dân Việt Nam (Nam, Nữ) có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Bộ Công an và Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

2. Đăng ký dự thi:

– Thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Công an nhân dân phải qua sơ tuyển của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

– Mã tuyển sinh:

+ Thí sinh từ Quảng Bình trở ra: Ký hiệu: PCH, Mã ngành: D860113

+ Thí sinh từ Quảng Trị trở vào: Ký hiệu: PCS, Mã ngành: D860113

– Hồ sơ đăng ký ĐKDT: Thí sinh dự thi vào hệ Công an nộp hồ sơ tại Hội đồng tuyển sinh Công an tỉnh, thành phố.

Đại học Phòng cháy chữa cháy tuyển sinh 2 ngành - 1

Sinh viên Đại học Phòng cháy chữa cháy – Ảnh: gdtd.vn

3. Khối thi, địa điểm và thời gian thi tuyển:

– Đề thi khối A (Toán, Lý, Hóa) theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Địa điểm thi:

+ Phía Bắc: Từ Quảng Bình trở ra, thi tại Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, số 243 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

+ Phía Nam: Từ Quảng Trị trở ra, thi tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân: 179A đường Kha Vạn Cân, Q.Thủ Đức.

– Thời gian thi: Theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Chỉ tiêu và tuyển sinh năm học 2013:

– Hội nghị CAND – Hệ CAND: 300 chỉ tiêu

– Cách thức xét tuyển: Lấy điểm từ cao xuống thấp theo chỉ tiêu đào tạo và theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. Đại học PCCC hệ dân sự, tập trung chính quy 4,5 năm:

1. Đối tượng tuyển sinh: Công dân Việt Nam (Nam, Nữ) đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Có sức khỏe tốt đáp ứng yêu cầu công tác PCCC và được đăng ký dự thi (ĐKDT) vào đại học PCCC hệ dân sự năm 2013.

2. Đăng ký dự thi:

– Thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường Đại học PCCC và CNCH hệ dân sự đăng ký theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không phải qua sơ tuyển của ngành Công an.

– Mã tuyển sinh:

+ Thí sinh từ Quảng Bình trở ra: Ký hiệu: PCH, Mã ngành: D860113

+ Thí sinh từ Quảng Trị trở vào: Ký hiệu: PCS, Mã ngành: D860113

– Hồ sơ đăng ký ĐKDT: Thí sinh thi tuyển hệ Viên chức nộp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố và tại Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy: 243 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân , Hà Nội trong từng thời điểm do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. quy định.

3. Khối thi, địa điểm và thời gian thi tuyển:

– Đề thi khối A (Toán, Lý, Hóa) theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Địa điểm thi:

+ Phía Bắc: Từ Quảng Bình trở ra, thi tại Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, số 243 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

+ Phía Nam: Từ Quảng Trị trở ra, thi tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân: 179A đường Kha Vạn Cân, Q.Thủ Đức.

– Thời gian thi: Theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Chỉ tiêu và tuyển sinh năm học 2013:

– Đại học Phòng cháy chữa cháy – Hệ dân sự: 50 chỉ tiêu cho cả nước.

– Cách thức xét tuyển: Lấy điểm từ cao xuống thấp theo chỉ tiêu đào tạo và theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Đối tượng xét tuyển:

+ Thí sinh đã đăng ký và dự thi vào trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.

+ Lấy nguyện vọng 2 của những thí sinh dự thi khối A vào các trường đại học khác, nếu không đủ chỉ tiêu theo nguyện vọng 1.

5. Học phí: Học viên hệ dân sự đóng theo quy định của Nhà nước và Bộ Công an.

Theo HT (Hà Nội mới)

Similar Posts

Trả lời