Bạn có câu hỏi, nhận xét hoặc gợi ý gì ? Chúng tôi rất muốn nghe từ bạn! Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi tại:

Email: thptvule@gmail.com

Số điện thoại: (+84) 8112 8124

Địa chỉ: 33A Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của chúng tôi là Thứ Hai – Thứ Sáu, 9 giờ sáng – 5 giờ chiều. Chúng tôi cố gắng trả lời tất cả các câu hỏi trong vòng 24 giờ.

Cảm ơn bạn đã liên hệ và chúng tôi mong muốn được nghe ý kiến từ bạn!