TỔNG HỢP CÁC VĂN BẰNG CÒN TỒN TỪ 2003 ĐẾN 2017

 

 

Stt

Họ Và Tên

Ngày sinh

Năm TN

Stt

Họ Và Tên

Ngày sinh

Năm TN

1

Dương Thị Thiệp

10/3/1984

2003

107

Lương Thị Nga

8/12/1998

2016

2

Dương Công Tiên

15/6/1987

2005

108

Triệu Văn Tiến

18/3/1998

2016

3

Phạm Thu Trang

5/11/1986

2005

109

Lương Đình Tuân

23/3/1998

2016

4

Dương Thị Yên

6/3/1987

2006

110

Vũ Thị Tâm

13/6/1998

2016

5

Trần Văn Nghĩa

21/3/1989

2007

111

Lường Thị Minh

14/12/1997

2016

6

Nông văn Tùng

17/11/1987

2007

112

Chu Thị Mai

14/11/1998

2016

7

Phạm Thị Hiệp

7/11/1989

2007

123

Nguyễn Thị Hương

26/10/1998

2016

8

Hoàng Văn Điền

15/8/1988

2007

114

Hoàng Thị Hoài

20/5/1998

2016

9

Dương Hữu Duyệt

12/12/1989

2007

115

Vy Thị Hiếu

14/5/1998

2016

10

Nguyễn Mạnh Tú

27/7/1987

2007

116

Phan Huỳnh Đức

30/9/1998

2016

11

Dương Thị Nguyệt

10/11/1989

2007

117

Chu Thị Duyên

18/5/1998

2016

12

Nguyễn Thị Duyên

4/5/1989

2007

118

Dương Văn Đồng

14/2/1997

2016

13

Phùng Thị Hương

19/7/1988

2007

119

Lê Mạnh Dương

19/5/1998

2016

14

Đường Quang Linh

18/12/1988

2007

120

Long Thị Dung

23/7/1998

2016

15

Hoàng Văn Nhệ

8/6/1987

2007

121

Hoàng Thị Diệp

1/9/1998

2016

16

Nông Thị Ngọc

20/12/1987

2007

122

Dương Thị Bình

27/1/1998

2016

17

Dương Thị Thủy

13/12/1990

2008

123

Hoàng Thị Biên

29/12/1998

2016

18

Đồng Văn Trưởng

20/2/1990

2008

124

Nguyễn Thị Ánh

22/7/1998

2016

19

Hoàng Công Hà

11/7/1987

2008

125

Đồng Minh Hải

1/4/1998

2016

20

Đường Quang Bách

19/4/1988

2008

126

Nông Thị Hùng

22/12/1998

2016

21

Hà Văn Thái

2/5/1990

2008

127

Nguyễn Thị Hồng

21/2/1998

2016

22

Dương Văn Sáng

1/6/1990

2008

128

Dương Thị Hòa

8/5/1998

2016

23

Đặng Văn Chung

2/5/1990

2008

129

Trần Sỹ Huy

10/9/1998

2016

24

Nguyễn Văn Hảo

13/2/1991

2009

130

Long thị Hương

22/2/1998

2016

25

Lộc thị Thời

25/4/1999

2009

131

Dương Văn Hiếu

6/5/1998

2016

26

Đồng thị Ngân

4/11/1989

2009

132

Phan Văn Huy

28/2/1998

2016

27

Lộc Hồng Khơi

10/7/1991

2009

133

Dương Công Việt

4/4/1999

2017

28

Vũ Ngọc Thủy

18/2/1991

2009

134

Đường Văn Đức

7/10/1999

2017

29

Lường Vi Hiển

29/3/1991

2009

135

Triệu Xuân Đức

3/12/1999

2017

30

Đặng Thị Ngọc

26/4/1990

2009

136

Dương Văn Hiệp

14/5/1999

2017

31

Dương Thị Trang

6/6/1991

2009

137

Dương mạnh Hùng

8/11/1000

2017

32

Lý Thị Mai

16/5/1991

2009

138

Lương Đình Hùng

16/11/1999

2017

33

Nguyễn Văn Nam

3/10/1992

2010

139

Dương Thanh Linh

9/6/1999

2017

34

Phạm Văn Nam

5/6/1992

2010

140

Triệu Thi Linh

13/12/1999

2017

35

Lộc Đình Phương

6/9/1991

2011

141

Dương Thị Niềm

26/10/1999

2017

36

Dương Văn Kế

15/5/1993

2011

142

Đồng Thục Quyên

8/10/1999

2017

37

Nguyễn Bá Minh

28/6/1991

2011

143

Duong Thị Quế

6/5/1999

2017

38

Phan Văn Hiển

22/8/1993

2011

144

Đồng Thanh Nhàn

26/1/1999

2017

39

Nguyễn T. Diệu Quỳnh

26/3/1993

2011

145

Nguyễn Thị Nguyện

10/4/1999

2017

40

Triệu Văn Trình

22/11/1993

2011

146

Vũ Đức Mạnh

6/1/1999

2017

41

Lộc Văn Hưng

15/3/1994

2012

147

Lương Thị Linh

13/5/1999

2017

42

Nguyễn Mạnh Quỳnh

9/4/1994

2012

148

Lường Văn Công

17/2/1999

2017

43

Hoàng huyền Trang

2/1/1995

2013

149

Lê Thị Uyên

30/7/1999

2017

44

Hoàng Thị Bích

26/5/1994

2013

150

Đặng Thị Xuân

19/2/1999

2017

45

Nguyễn Văn Thảo

1/3/1995

2013

151

Lường Thị Hồng

24/2/1999

2017

46

Đồng Văn Khôi

25/7/1995

2013

152

Dương Thị Hậu

21/4/1999

2017

47

Phạm xuân Hoàng

5/1/1995

2013

153

Nguyễn Văn Hoàng

7/11/1999

2017

48

Lê Thị Thảo

15/8/1995

2013

154

Võ Thị Hồng

23/4/1999

2017

49

Nguyễn T, Hà Phương

11/11/1995

2013

155

Dương Việt Hoàng

11/11/1999

2017

50

Nguyễn Bá Tuân

10/10/1995

2013

156

Trần T. Tuyết Hạnh

16/8/1999

2017

51

Nguyễn Thị Sang

20/11/1995

2013

157

Hoàng Thị Thuận

27/5/1999

2017

52

Vũ Văn Linh

14/1/1996

2014

158

Đồng Minh Quang

23/5/1999

2017

53

Dương Vĩ Tuyển

11/11/1996

2014

159

Lý Thị Phinh

9/12/1999

2017

54

Hoàng Thị Ngọc

13/11/1996

2014

160

Triệu Thái Nghĩa

5/4/1999

2017

55

Hoàng Đình Đức

14/12/1996

2014

161

Lường Thị Mai

2/11/1999

2017

56

Dương Thị Mỹ

10/10/1996

2014

162

Dương Công Hùng

14/1/1999

2017

57

Nguyễn Văn Dũng

28/3/19996

2014

163

Đào Văn Ca

24/4/1999

2017

58

Dương Văn An

27/5/1996

2014

164

Phạm Thị Vân

1/10/1999

2017

59

Phan Hiếu Thắng

18/1/1996

2014

165

Đặng Thanh Tùng

27/1/1999

2017

60

Bàn Đức Tuấn

23/1/1996

2014

166

Phạm Tiến Thành

17/10/1999

2017

61

Ngô Văn Thâu

26/3/1996

2015

167

Hoàng Ngọc Trường

18/4/1999

2017

62

Hoàng Thị Thiện

28/4/1997

2015

168

Dương T.Thu Trang

14/8/1999

2017

63

Phan Hữu Toàn

25/11/1997

2015

169

Vũ Văn Thái

1/6/1999

2017

64

Nguyễn Thị Hán

10/10/1997

2015

170

Nguyễn Văn Tính

25/10/1999

2017

65

Lê Minh Hiếu

8/9/1997

2015

171

Bàn Đức Tiên

3/12/1999

2017

66

Hoàng Văn Quyết

1/5/1995

2015

172

Phù thị Kia

31/5/1999

2017

67

Đồng Thị Liễu

14/3/1997

2015

173

Dương Văn Đạt

19/6/1999

2017

68

Lao Thị Anh

3/3/1997

2015

174

Dương Kim Chi

12/10/1998

2017

69

Hoàng Thị Ngân

26/4/1997

2015

175

Dương Hiền Chi

18/5/1999

2017

70

Triệu Thị thúy Hòa

15/3/1995

2015

176

Nông Văn Tùng

4/9/1999

2017

71

Hoàng thị Lan

10/2/1997

2015

177

Nguyễn Văn Tú

8/6/1999

2017

72

Vy Thị Tú Lan

17/11/1997

2015

178

Đỗ thị khoa

20/10/1999

2017

73

Bùi Thúy Phương

20/2/1997

2015

179

Chu Thị Thơi

18/9/1999

2017

74

Nguyễn Quỳnh Chi

1/1/1997

2015

180

Triệu Tiến Sau

29/3/1998

2017

75

Nguyễn Hoài Anh

24/8/1997

2015

181

Vi Thị Rươi

15/12/1999

2017

76

Nguyễn Hoàng Anh

23/1/1997

2015

182

Triệu Thị Hạnh

21/11/1999

2017

77

Dương Văn Thái

2/4/1997

2015

183

Đồng Văn Chính

28/3/1999

2017

78

Phùng Thị Thảo

24/1/1997

2015

184

Nguyễn Thanh Tùng

7/11/1999

2017

79

Dương Mạnh Quỳnh

20/6/1998

2016

185

Trần Ngọc Tuấn

16/9/1999

2017

80

Nguyễn T. Hải Yến

 

2016

186

Hoàng Duy Tuấn

16/2/1999

2017

81

Dương Thị Uyên

11/2/1998

2016

187

Dương Thị Thương

21/9/1999

2017

82

Vi Văn Viền

13/5/1998

2016

188

Lê Thị Thùy

12/10/1999

2017

83

Dương Tiến Ước

8/6/1998

2016

189

Dương Văn Khải

27/1/1999

2017

84

Lường văn Tiêu

3/6/1998

2016

190

Nguyễn Thu Quỳnh

16/11/1999

2017

85

Dương Văn Ngân

14/6/1997

2016

191

Nghiêm Diệu An

14/7/1999

2017

86

Đồng Văn Tuấn

6/6/1998

2016

12

Âu Thị nhài

27/9/1999

2017

87

Dương Thị Linh

6/6/1998

2016

193

Dương Thị Nga

12/9/1999

2017

88

Dương Công Lộc

22/2/1998

2016

194

Lưu T.Thúy Vân

22/4/1999

2017

89

Hoàng thị Lâm

6/1/1998

2016

195

Dương Thị Vân

8/11/1999

2017

90

Triệu T.Quỳnh Liên

23/2/1998

2016

196

Dương Văn Vàng

11/3/1998

2017

91

Đặng Thị Linh

6/5/1998

2016

197

Nông Văn Linh

14/2/1999

2017

92

Dương Văn Long

3/1/1996

2016

198

Đặng Phúc Hình

15/7/1998

2017

93

Đồng Thị Kiều

26/2/1998

2016

199

Đào Văn Huy

24/11/1999

2017

94

Vũ Thị Phượng

9/9/1998

2016

200

Lý Khánh Hoàng

19/2/1999

2017

95

Hà Thanh thùy

28/5/1998

2016

201

Đường Văn Đạt

8/11/1999

2017

96

Long Đức Thắng

26/12/1998

2016

202

Hoàng Văn Điền

19/8/1999

2017

97

Nguyễn thị thủy

19/8/1998

2016

203

Nguyễn Văn Đợi

22/2/1998

2017

98

Hoàng văn Thưởng

18/9/1998

2016

204

Dương Phương Đông

6/4/1999

2017

99

Vương Ngọc thắng

15/5/1998

2016

205

Phạm Tố Uyên

26/10/1999

2017

100

Nhạc Thi Thương

8/11/1998

2016

206

Hà Khương Duy

14/5/1998

2017

101

Hoàng Thị Thương

3/7/1998

2016

207

Dương Thị Xuyến

4/5/1999

2017

102

Phan thị Thảo

13/7/1998

2016

208

Hoàng Thị Dung

8/4/1999

2017

103

Nguyễn Văn Thiệu

28/4/1997

2016

209

Lý Bảo Ngọc

21/5/1999

2017

104

Lao Thị Giang

16/9/1998

2016

210

Hoàng Thị Quyên

11/5/1999

2017

105

Âu Thị Nhã

15/2/1998

2016

211

Đặng Như Quỳnh

24/11/1999

2017

106

Nông Thị Nhẫn

28/5/1998

2016

212

Dương Thị Phẩy

29/10/1999

2017