Thời gian tập trung: 14h00' ngày 10/07/2021. Thí sinh tập trung tại phòng thi để làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế thi.

Thông báo:

- Chiều 14h00 ngày 10/07/2021. Thí sinh tập trung tại phòng thi để làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế thi.

- Lưu ý: Thí sinh ở xa chủ động phương án ở trọ trong các ngày thi để dảm bảo thời gian.

- Lịch thi: 

+ Ngày 11/07/2021 sáng thi Ngữ văn, chiều thi toán; 

+ Ngày 12/07/2021 sáng thi tiếng anh.

Danh sách phòng thi:

Phòng 1:

 

Phòng 2:

 

Phòng 3:

 

Phòng 4:

 

Phòng 5:

 

Phòng 6:

 

Phòng 7:

 

Phòng 8:

 

Phòng 9: