Về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm hình thành, phát triển và 20 năm ngày truyền thống trường THPT Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn