Tổ Chuyên môn

 • Hoàng Văn Tác
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ: VĂN PHÒNG
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   01275804125
 • Hoàng Văn Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ: Xã hội
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0949217892
  • Email:
   huongsps@gmail.com
 • Trịnh Thị Nhạn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ: Hóa - Sinh - NN - TD - QP
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01275804125
 • Phạm Hồng Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ: TOÁN - LÍ - TIN - CÔNG NGHỆ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0981823183