Đoàn Thanh niên

 • Đinh Thị Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Địa học
  • Email:
   nguyena@tentinh.gov.vn
 • Nguyễn Ngọc Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0987645678