Chi bộ Đảng

 • Lâm Thị Thanh Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01236990369
  • Email:
   lamthao.vule.ls@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nôi dung