Lịch thi và thời gian làm bài thi HKII khối 10, 11

Năm học 2018-2019

 

Lịch thi và thời gian làm bài thi HKII khối 10, 11

Năm học 2018-2019

Ngày thi

Môn thi

Thời điểm giao đề

Thời điểm tính giờ làm bài

Thời gian làm bài

Thời gian thu bài

23/4/2019

(Theo phòng)

Ngữ văn

7h20

7h25

90 phút

8h55

Hóa học

9h20

9h25

45 phút

10h10

Lịch  Sử

10h30

10h35

45 phút

11h20

24/4/2019

(Theo phòng)

Sinh học

7h20

7h25

45 phút

8h10

Địa lý

8h40

8h45

45 phút

9h30

Vật lý

9h50

9h55

45 phút

10h40

25/4/2019

(Theo phòng))

Toán

7h20

7h25

90 phút

8h55

Tiếng Anh

9h20

9h25

45 phút

10h10

GDCD

10h30

10h35

45 phút

11h20

26/4/2019

(Theo phòng)

Tin

7h20

7h25

45 phút

8h10

CN

8h40

8h45

45 phút

9h30

GDQP -AN

9h50

9h55

45 phút

10h40

 

* Lưu ý:

- Học sinh các lớp 10, 11 thi theo phòng thi, sắp xếp theo vần a,b…(Khối 10: 07 phòng; Khối 11: 06 phòng)

- Khối 12: Buổi sáng, chiều vẫn ôn thi TN THPT bình thường(Đ/c Thảo: Phân công giám thị lưu ý không phân công GV ôn thi TN THPT buổi sáng – căn cứ theo TKB  thực hiện từ ngày 22/4/2019)